საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

Freqvently asked questions

The perimeter of burned out territory is 943 ha.